Wat zijn VOC’s

VOC is de afkorting van Volatile Organic Components. In Nederland gebruiken we soms ook de afkorting VOG voor Vluchtige Organische Stoffen.

Er zijn in de basis twee soorten VOC’s te weten biogene VOC en antropogene VOC. Deze laatste omvatten de door de mens gemaakte VOC’s. Deze componenten hebben een relatief laag kookpunt waardoor ze razendsnel verdampen. Een voorbeeld is aceton. Deze component kookt aan een veel lagere temperatuur dan water. Het is dus zeer vluchtig en ‘verdampt’ snel tot gas.

De gezondheidseffecten kunnen sterk verschillen. Sommige VOC’s hebben geen enkel, bekend effect en anderen leiden tot irritatie van ogen, huid of luchtwegen. Sommige componenten hebben een extreme invloed op de menselijke gezondheid. Tot slot zijn er ook VOC’s die invloed hebben op het klimaatsverandering of de dikte van de ozonlaag.

Thuis of in de industrie?

VOC-concentraties zijn binnenshuis meestal hoger. Regelmatig een raam openzetten kan thuis helpen om de luchtkwaliteit binnen te verbeteren.

De industrie is wettelijk verplicht om hun VOC emissies te behandelen of te beperken. Er bestaan veel verschillende technieken om dit te realiseren. Denk aan scrubbers, biofilters, thermische oxidatoren en actieve kool.

Met de VWI Cirqulair en de VWI Cirqulair Silent is schone omgevingslucht voor iedereen beschikbaar.

De technologie achter de Cirqulair is het resultaat van 25 jaar onderzoek en studie. In die jaren van onderzoek hebben we het gedrag en de eigenschappen van fijn- en ultrafijnstof blootgelegd. Dit leidde tot de ontwikkeling van een luchtreinigingsmachine voor binnensituaties met de naam Cirqulair. De Cirqulair verbetert de omgevingslucht die we inademen als geen enkel ander luchtzuiveringssysteem ooit heeft gedaan.

Elk luchtreinigingsapparaat is bedoeld om de kwaliteit van de lucht die we inademen te verbeteren. De Cirqulair is niet ontwikkeld om enige verbetering te realiseren, maar om maximale verbetering te leveren; schone lucht in zijn puurste vorm.

Schone lucht in één keer!

Maximale verbetering in één keer is zuiniger en milieuvriendelijker in termen van ecologische voetafdruk door energieverbruik. Terwijl de Cirqulair de lucht in één keer reinigt, heeft elk ander apparaat minimaal 20 runs nodig om hetzelfde resultaat te bereiken als één Cirqulair.

Het verwijderen van het filtergedeelte hoeft slechts om de 42 maanden te gebeuren. Als je dit vergelijkt met andere leveranciers waar een verandering nodig is vaak al binnen een maand tot maximaal 6 maanden.

5 verschillende stofgroepen

  1. Groep 1 – Groot stof, alles groter dan 10 micrometer
  2. Groep 2 – Fijnstof kleiner dan 10 micrometer maar groter dan 2,5 micrometer
  3. Groep 3 – MPPS-stof kleiner dan 2,5 micrometer maar groter dan 0,1 micrometer
  4. Groep 4 – Ultrafijnstof kleiner dan 0,1 micrometer (100 nanometer) maar groter dan 1 nanometer
  5. Groep 5 – Picodust alles kleiner dan 1 nanometer.

Wat is de efficiëntie van de Cirqulair?

  1. Groep 1: 100%
  2. Groep 2: 100%
  3. Groep 3: 100%
  4. Groep 4: 99,99999997%
  5. Groep 5: boven 99%

Groep 5 bevat voornamelijk gassen zoals VOC’s, PAK’s, NOx, SOx, NH3, H2S en zo voort. Bekijk hier het rendementsrapport.

Stankoverlast behoort tot het verleden

Geur wordt gedragen door ultrafijnstof. Als je een filter hebt die nagenoeg al het ultrafijnstof filtert, heb je dus ook geen geurprobleem meer. Wij hadden enkele managers uit de asfaltindustrie op bezoek. Om onze filter extra goed te testen werden direct voor de Cirqulair bitumen ‘aan de kook’ gebracht. Bitumen veroorzaken een enorme stankoverlast!

Moet je eens kijken wat er gebeurt:

Voor elke vorm van luchtverontreiniging een Cirqulair